[bug] niet-valide json bestanden kunnen niet geupload worden

Ik wil graag een dossier definitie uploaden. Als het bestand van deze definitie geen valide JSON bevat, wordt de submit-button niet klikbaar. Als ik vervolgens het bestand aanpas zodat de JSON wel valide is, doet de submit-button het wel.

Ik wil graag feedback over de reden waarom mijn bestand niet geüpload kan worden.

Hi Thomas,

Bedankt voor je bericht. We zullen hier naar gaan kijken en zo snel mogelijk met een antwoord komen.

Je hoort nog van ons!
Ryan

Hi Thomas,

We hebben het issue op het backlog gezet van het development team van Valtimo. Zij zullen dit in de toekomst oppakken, waarbij ze een melding maken dat getoond zal worden wanneer de JSON incorrect is.

Fijn weekend!
Ryan