Open Zaak koppeling - onterecht verplicht veld bij resultaattype

Om een Resultaattype te kunnen gebruiken in Valtimo is het veld ‘objecttype’ verplicht. Echter is dit veld niet verplicht in Open Zaak. Valtimo geeft een foutmelding bij het ophalen van de resultaattypen als het veld objecttype niet ingevuld is.

detail: "Error while extracting response for type [com.ritense.openzaak.service.impl.model.ResultWrapper<com.ritense.openzaak.service.impl.model.catalogi.ResultaatType>] and content type [application/json]; nested exception is org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException: JSON parse error: Cannot deserialize value of type `com.ritense.openzaak.service.impl.model.catalogi.ResultaatType$Objecttype` from String "": not one of the values accepted for Enum class: [wegdeel, besluit, terrein_gebouwd_object, gemeente, woonplaats, wijk, kunstwerkdeel, inrichtingselement, zakelijk_recht, niet_natuurlijk_persoon, terreindeel, woz_deelobject, pand, natuurlijk_persoon, spoorbaandeel, enkelvoudig_document, organisatorische_eenheid, status, overige, vestiging, huishouden, woz_waarde, kadastrale_onroerende_zaak, openbare_ruimte, woz_object, waterdeel, buurt, medewerker, maatschappelijke_activiteit, adres, gemeentelijke_openbare_ruimte]; nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.exc.InvalidFormatException: Cannot deserialize value of type `com.ritense.openzaak.service.impl.model.catalogi.ResultaatType$Objecttype` from String "": not one of the values accepted for Enum class: [wegdeel, besluit, terrein_gebouwd_object, gemeente, woonplaats, wijk, kunstwerkdeel, inrichtingselement, zakelijk_recht, niet_natuurlijk_persoon, terreindeel, woz_deelobject, pand, natuurlijk_persoon, spoorbaandeel, enkelvoudig_document, organisatorische_eenheid, status, overige, vestiging, huishouden, woz_waarde, kadastrale_onroerende_zaak, openbare_ruimte, woz_object, waterdeel, buurt, medewerker, maatschappelijke_activiteit, adres, gemeentelijke_openbare_ruimte]↵ at [Source: (PushbackInputStream); line: 1, column: 776] (through reference chain: com.ritense.openzaak.service.impl.model.ResultWrapper["results"]->java.util.ArrayList[0]->com.ritense.openzaak.service.impl.model.catalogi.ResultaatType["brondatumArchiefprocedure"]->com.ritense.openzaak.service.impl.model.catalogi.ResultaatType$BrondatumArchiefprocedure["objecttype"])"
message: "error.http.500"
path: "/api/openzaak/resultaat"
status: 500
title: "Internal Server Error"
type: "/problem-with-message"

Hi Thomas,

Valtimo verwacht dat het Open Zaak veld ‘Objecttype’ gevuld is. In Open Zaak is dit geen verplicht veld. Er staat inmiddels een story uit om deze bug in Valtimo op te lossen.

Workaround:

Om het resultaat wel werkend te krijgen zul je dus een resultaattype moeten toevoegen in Open Zaak waarbij het objecttype gevuld is.

Wellicht hebben jullie hier meer kennis van dan ik, maar ik liep tegen wat validatiefouten aan. De test die bij mij wel werkte had de volgende waarden:

Let op: dit lijkt mis te gaan bij het ophalen van de resultaattypen. Ik vermoed dat deze call ook al mis gaat als 1 van de resultaattypen geen objecttype heeft.
Vermoedelijk moeten jullie dus alle resultaattypen aanpassen voordat dit gaat werken.

2 likes