OpenZaak koppeling werkt niet op Linux

http://host.docker.internal:8000 werkt niet op Debian. Deze hostname is niet te resolven vanuit de valtimo-server container.

Makkelijkste workaround is het gebruiken van het interne IP adres van de Docker host. Deze zal wel moeten worden toegevoegd aan de ALLOWED_HOSTS environment variable van Open Zaak in de Docker Compose file.

Vanaf Docker 20.03 is de volgende optie beschikbaar:

  • extra_hosts:
    - “host.docker.internal:host-gateway”